Opublikowano 2018-01-31 16:20:01

Mieszkanie za remont

Mieszkanie za remont - zdjęcie

Ogłoszenie - nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 9/1 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy

Burmistrz Miasta Złotowa podaje do publicznej wiadomości, że rozpoczyna nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 9/1 w Złotowie na koszt własny przyszłego najemcy.

1. Termin i miejsce składania wniosków: od 1 lutego do dnia 14 lutego 2018r. Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, parter – sekretariat. Wnioski można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy oraz podpisany wzór umowy. Wzór wniosku oraz umowy do pobrania w pokoju nr 14 (parter) lub ze strony urzędu.

2. Zakres i orientacyjny koszt koniecznego remontu:
Mieszkanie na parterze budynku wielorodzinnego o łącznej powierzchni 85,8 m2 w którego skład wchodzi:
Pokój o pow. 20,6 m2
Pokój o pow. 22,2 m2
Pokój o pow. 19,7 m2
Kuchnia 10,9 m2
Łazienka z wc 6,6 m2
Przedpokój 5,8 m2
Rzut lokalu w załączeniu.

Zakres prac:
• Wymiana 4 szt. okien w pokojach od strony ulicy,
• Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu,
• Wymiana instalacji c.o. w całym mieszkaniu oraz zakup i montaż grzejników,
• Rozbiórka kominka i pieca kaflowego,
• Naprawa lub wymiana instalacji wod.-kan. oraz montaż osprzętu,
• Wykonanie powłok malarskich i tynkarskich ścian i sufitów,
• Wymiana warstw podłogowych w całym mieszkaniu polegająca na:
- rozbiórce podłogi drewnianej na legarach,
- ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej,
- ułożeniu izolacji cieplnej,
- wykonaniu posadzki z zaprawy cementowej
- wykonaniu podłogi z paneli lub wykładziny PCV • Stolarka drzwiowa do konserwacji.

Przewidywany koszt robót remontowych: 40 000,00 zł.

3. Kryteria wyboru osób:
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XI.62.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Złotów umowa na wykonanie remontu może być zawarta z mieszkańcem miasta Złotowa, który nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i której dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: w gospodarstwie jednoosobowym - 150% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku (tj. 1500,00 zł); w gospodarstwie wieloosobowym - 100% najniższej emerytury obowiązującej w miesiącu kwalifikacji wniosku (tj. 1000,00 zł).
Decyduje kolejność wpływu wniosków do Urzędu, z tym, że pierwszeństwo przysługuje osobom umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych.

4. Zakwalifikowana osoba zawiera z Miejskim Zakładem Gospodarki Lokalami w Złotowie umowę na remont lokalu mieszkalnego we własnym zakresie i na własny koszt..
Po zakończeniu remontu i dokonaniu odbioru przez zarządcę (Miejski Zakład Gospodarki Lokalami) Burmistrz Miasta Złotowa wyda skierowanie do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony na przedmiotowy lokal.
Nakłady poniesione w związku z realizacją umowy na remont lokalu nie podlegają rozliczeniu i zwrotowi.

5. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu z MZGL w Złotowie, al. Piasta 15a ( tel. 67/263 27 77).

baner
baner
baner
baner